KHOA TRUYỀN THÔNG - ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG

Tin tức về Tuyển sinh ĐH và Kỳ thi THPT QG

Công bố lịch thi tốt nghiệp THPT 2024, diễn ra ngày 26-28/6

Tin tức về Tuyển sinh ĐH và Kỳ thi THPT QG

Công bố lịch thi tốt nghiệp THPT 2024, diễn ra ngày 26-28/6
Những điểm cần chú ý trong Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2024

Tin tức về Tuyển sinh ĐH và Kỳ thi THPT QG

Những điểm cần chú ý trong Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2024
Bộ GDĐT ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Tin tức về Tuyển sinh ĐH và Kỳ thi THPT QG

Bộ GDĐT ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Cấu trúc định dạng đề thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025

Tin tức về Tuyển sinh ĐH và Kỳ thi THPT QG

Cấu trúc định dạng đề thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025
Bộ GDĐT công bố phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025

Tin tức về Tuyển sinh ĐH và Kỳ thi THPT QG

Bộ GDĐT công bố phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 cơ bản giữ ổn định

Tin tức về Tuyển sinh ĐH và Kỳ thi THPT QG

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 cơ bản giữ ổn định
Lịch công bố điểm thi tốt nghiệp, tuyển sinh đại học 2023

Tin tức về Tuyển sinh ĐH và Kỳ thi THPT QG

Lịch công bố điểm thi tốt nghiệp, tuyển sinh đại học 2023
Các mốc thời gian quan trọng thi tốt nghiệp THPT 2023

Tin tức về Tuyển sinh ĐH và Kỳ thi THPT QG

Các mốc thời gian quan trọng thi tốt nghiệp THPT 2023