KHOA TRUYỀN THÔNG - ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG

Tin tổng hợp

Ngày 2/5, thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi THPT năm 2024

Tin tức về Tuyển sinh ĐH và Kỳ thi THPT QG

Ngày 2/5, thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi THPT năm 2024
Chi tiết các mốc thời gian tuyển sinh đại học năm 2024

Tin tức về Tuyển sinh ĐH và Kỳ thi THPT QG

Chi tiết các mốc thời gian tuyển sinh đại học năm 2024