Lịch sử phát triển Trường Đại học Trưng Vương

Ngày đăng: 20/06/2024

QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP

Trường Đại học Trưng Vương được thành lập theo Quyết định số: 700/QĐ-TTg ngày 18/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ, kể từ đó Trường chính thức là thành viên thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Trải qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, Trường hiện là cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực, hướng tới là một nơi đào tạo, nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng có chất lượng và uy tín cao, có vị trí quan trọng trong hệ thống giáo dục đại học của đất nước.

DẤU MỐC LỊCH SỬ

Năm 2007, Bà Ninh Thị Ty – Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới (khi đó là TGĐ công ty may Hồ Gươm) đã cùng với các nhà khoa học bắt tay vào xây dựng đề án thành lập dưới sự bảo trợ của Tổng hội Xây dựng Việt Nam.

Sau 03 năm chuẩn bị các điều kiện để được Thủ tướng Chính phủ cấp phép hoạt động, các nhà sáng lập Đại học Trưng Vương đã phải nỗ lực hoàn thành các công việc sau:

– Xây dựng đầy đủ các luận chứng khoa học về sự cần thiết ra đời Đại học Trưng Vương theo quy hoạch của Chính phủ trong mạng lưới các trường đại học cả nước và đầy đủ luận chứng kinh tế – kĩ thuật các ngành nghề mà nhà trường có chủ trương đào tạo.

– Tập hợp đầy đủ số lượng các giảng viên cơ hữu của các ngành đào tạo với các chức danh, học hàm, học vị của các giảng viên theo qui định của Bộ GD&ĐT.

– Chứng minh khả năng tài chính, cụ thể là huy động đủ 30 tỷ VNĐ nằm trong tài khoản ngân hàng do các nhà sáng lập góp vốn để xây dựng trường. Đây là mức vốn điều lệ tối thiểu nhà nước quy định khi mở mới một trường đại học tại thời điểm đó. Theo quy định hiện nay, vốn điều lệ tối thiểu Chính phủ quy định là 1.000 tỷ VNĐ.

– Về cơ sở hạ tầng, phải chứng minh đầy đủ thủ tục cấp 15 ha đất trong quy hoạch từ chính quyền địa phương để xây dựng quần thể Trường Đại học Trưng Vương trong tương lai.

Tháng 02/2010, Hội đồng sáng lập trường đã nộp đầy đủ hồ sơ xin cấp phép lên Bộ GD&ĐT và Văn phòng Chính phủ. Sau gần 03 tháng xem xét, thẩm định hồ sơ, các cơ quan quản lý đã trình Thủ tướng Chính phủ để xin phép thành lập.

Ngày 18/5/2010, sau gần ba năm rưỡi xây dựng các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo theo quy định, Trường Đại học Trưng Vương đã được Thủ tướng Chính phủ trao Quyết định thành lập, Bộ GD&ĐT trao Quyết định công nhận. Bà Ninh Thị Ty chính thức trở thành Chủ tịch HĐQT đầu tiên của nhà trường.

Từ năm 2020, thực hiện Luật GDDH sửa đổi năm 2018, Hội đồng Trường Đại học Trưng Vương nhiệm kỳ 2020- 2025 được hội nghị nhà đầu tư công nhận gồm có 07 thành viên.

Tháng 5 năm 2021 hội nghị nhà đầu tư quyết định ông Nguyễn Huy Oanh thay thế ông Lưu Viết Tĩnh là thành viên Hội đồng trường. Tháng 10 năm 2022, Chủ tịch Hội đồng trường đã quyết định bổ nhiệm ông Phan Trọng Phức làm Phó chủ tịch HĐT. Đến nay, lãnh đạo HĐT có:

1 – Bà Ninh Thị Ty – Chủ tịch

2 – Ông Nguyễn Duy Ninh – Phó Chủ tịch – Trưởng Ban Kiểm soát

3 – Ông Phan Trọng Phức – Phó Chủ tịch

4 – Ông Nguyễn Huy Oanh – Ủy viên – Hiệu trưởng

TIN TỨC LIÊN QUAN