Đăng ký xét tuyển Học bạ ONLINE

NGÀNH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

Thông tin chung (*)

Điểm học tập bậc THPT hoặc tương đương (Học bạ) (*)

Điểm HK1 Lớp 11
Điểm HK2 Lớp 11
Điểm HK1 Lớp 12
Điểm HK2 Lớp 12 (Nếu có)
Lưu ý:

Sau khi đăng ký xét tuyển ONLINE về cho Khoa Truyền thông - Trường Đại học Trưng Vương.
Thí sinh tiếp tục đăng ký xét tuyển trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đúng thời gian quy định:

  • Tại địa chỉ: https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/
  • Đăng Ký Nguyện vọng 1
  • Ngành Truyền thông đa phương tiện - Mã Ngành: 7320104
  • Trường Đại học Trưng Vương - Mã Trường: DVP

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: