Chi tiết các mốc thời gian tuyển sinh đại học năm 2024

Ngày đăng: 19/05/2024
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học và tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024, với chi tiết các mốc thời gian xét tuyển.

Chi tiết các mốc thời gian tuyển sinh đại học, cao đẳng 2024 theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chi tiết các mốc thời gian tuyển sinh đại học, cao đẳng 2024 theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

TIN TỨC LIÊN QUAN