Vinh danh sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện đạt thành tích cao trong học kỳ 1 năm học 2023 - 2024

Ngày đăng: 29/03/2024
Vậy là học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 đã kết thúc, Khoa Truyền thông - Trường Đại học Trưng Vương rất tự hào được vinh danh và trao thưởng cùng học bổng học kỳ 2 năm học 2023 - 2024 cho tất cả các bạn sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện đạt thành tích cao ở nhiều phương diện trong học kỳ 1 năm học 2023 - 2024

Sinh viên Trần Thị Thắm - Ngành Truyền thông đa phương tiện K14: Giữ vững phong độ, em được Khoa vinh danh và trao tặng học bổng: Miễn 100% học phí học kỳ 2 năm học 2023 - 2024. Dưới đây là thành tích của em trong học kỳ vừa qua:

➢ Điểm tích lũy học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 đạt 3.04.

➢ Điểm rèn luyện loại Giỏi.

➢ Điểm đầu vào 2023: Được học bổng miễn 100% học phí.

Vinh danh sinh viên Trần Thị Thắm - Ngành Truyền thông đa phương tiện K14  và được Khoa trao tặng học bổng

Vinh danh sinh viên Trần Thị Thắm - Ngành Truyền thông đa phương tiện K14 và được Khoa trao tặng học bổng miễn 100% học phí học kỳ 2 năm học 2023 - 2024

Các sinh viên: Nguyễn Thị Minh Giang, Lê Đức Dương, Mã Thị Huệ và Phí Văn Hoan - Ngành Truyền thông đa phương tiện K14: Rất xuất sắc, các em được Khoa vinh danh và trao tặng học bổng: Giảm 50% học phí học kỳ 2 năm học 2023 - 2024. Dưới đây là thành tích của các em trong học kỳ vừa qua:

➢ Điểm tích lũy học kỳ 1 năm học 2023 - 2024: Sinh viên Nguyễn Thị Minh Giang được 3.32; Sinh viên Lê Đức Dương được 3.32; Sinh viên Mã Thị Huệ được 3.32; Sinh viên Phí Văn Hoan được 2.89.

➢ Điểm rèn luyện loại Giỏi.

➢ Điểm đầu vào 2023: Được học bổng miễn 50% học phí.

Vinh danh sinh viên Nguyễn Thị Minh Giang - Ngành Truyền thông đa phương tiện K14 và được Khoa trao tặng học bổng miễn 50% học phí học kỳ 2 năm học 2023 - 2024

Vinh danh sinh viên Nguyễn Thị Minh Giang - Ngành Truyền thông đa phương tiện K14 và được Khoa trao tặng học bổng miễn 50% học phí học kỳ 2 năm học 2023 - 2024

Vinh danh sinh viên Nguyễn Thị Minh Giang - Ngành Truyền thông đa phương tiện K14 và được Khoa trao tặng học bổng miễn 50% học phí học kỳ 2 năm học 2023 - 2024

Vinh danh sinh viên Lê Đức Dương - Ngành Truyền thông đa phương tiện K14 và được Khoa trao tặng học bổng miễn 50% học phí học kỳ 2 năm học 2023 - 2024

Vinh danh sinh viên Mã Thị Huệ - Ngành Truyền thông đa phương tiện K14 và được Khoa trao tặng học bổng miễn 50% học phí học kỳ 2 năm học 2023 - 2024

Vinh danh sinh viên Mã Thị Huệ - Ngành Truyền thông đa phương tiện K14 và được Khoa trao tặng học bổng miễn 50% học phí học kỳ 2 năm học 2023 - 2024

Vinh danh sinh viên Phí Văn Hoan - Ngành Truyền thông đa phương tiện K14 và được Khoa trao tặng học bổng miễn 50% học phí học kỳ 2 năm học 2023 - 2024

Vinh danh sinh viên Phí Văn Hoan - Ngành Truyền thông đa phương tiện K14 và được Khoa trao tặng học bổng miễn 50% học phí học kỳ 2 năm học 2023 - 2024

Ngoài những xuất học bổng đã nêu ở trên, Khoa Truyền thông còn dành ra 4 xuất học bổng khuyến học khuyến tài cho sinh viên có thành tích xuất sắc và tích cực tham gia các hoạt động phong trào trong học kỳ vừa qua cho những sinh viên: Nguyễn Ánh Nguyệt, Lâm Uyên Uyên, Bùi Phương Anh và Lý Phù Mé.

Vinh danh sinh viên Nguyễn Ánh Nguyệt - Ngành Truyền thông đa phương tiện K14 và được Khoa trao tặng học bổng khuyến tài khuyến học trong học kỳ 2 năm học 2023 - 2024

Vinh danh sinh viên Nguyễn Ánh Nguyệt - Ngành Truyền thông đa phương tiện K14 và được Khoa trao tặng học bổng khuyến tài khuyến học trong học kỳ 2 năm học 2023 - 2024

Vinh danh sinh viên Lâm Uyên Uyên - Ngành Truyền thông đa phương tiện K14 và được Khoa trao tặng học bổng khuyến tài khuyến học trong học kỳ 2 năm học 2023 - 2024

Vinh danh sinh viên Lâm Uyên Uyên - Ngành Truyền thông đa phương tiện K14 và được Khoa trao tặng học bổng khuyến tài khuyến học trong học kỳ 2 năm học 2023 - 2024

Vinh danh sinh viên Bùi Phương Anh - Ngành Truyền thông đa phương tiện K14 và được Khoa trao tặng học bổng khuyến tài khuyến học trong học kỳ 2 năm học 2023 - 2024

Vinh danh sinh viên Bùi Phương Anh - Ngành Truyền thông đa phương tiện K14 và được Khoa trao tặng học bổng khuyến tài khuyến học trong học kỳ 2 năm học 2023 - 2024

Vinh danh sinh viên Lý Phù Mé - Ngành Truyền thông đa phương tiện K14 và được Khoa trao tặng học bổng khuyến tài khuyến học trong học kỳ 2 năm học 2023 - 2024

Vinh danh sinh viên Lý Phù Mé - Ngành Truyền thông đa phương tiện K14 và được Khoa trao tặng học bổng khuyến tài khuyến học trong học kỳ 2 năm học 2023 - 2024

Khoa Truyền thông - Trường Đại học Trưng Vương xin chúc mừng tất cả các bạn sinh viên được vinh danh; chúc tất cả các bạn có một học kỳ mới đạt được thêm nhiều thành tích hơn nữa; đóng góp vào sự phát triển và lớn mạnh của Khoa cũng như của Nhà trường.

TIN TỨC LIÊN QUAN