Khoa Truyền thông - Đại học Trưng Vương (Mã trường DVP)

Cơ sở chính tại Vĩnh Phúc:

- Địa chỉ: Km5, thị trấn Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

- Điện thoại: 0862159929

- Emai: khoatruyenthong@tv-uni.edu.vn

- Website: https://khoatruyenthong.tv-uni.edu.vn

Bản đồ cơ sở Vĩnh Phúc:


Văn phòng đại diện và cơ sở thực hành tại Hà Nội

- Địa chỉ: Tầng 12A, Tòa C, Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.

- Điện thoại: 0862159929

- Emai: khoatruyenthong@tv-uni.edu.vn

- Website: https://khoatruyenthong.tv-uni.edu.vn

Bản đồ cơ sở thực hành tại Hà Nội: