activity_1

NĂNG ĐỘNG, CÁ TÍNH
VÀ HAM HỌC HỎI

activity_2

THÍCH TỔ CHỨC
TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN

activity_3

CÓ NHIỀU Ý TƯỞNG
SÁNG TẠO

activity_4

YÊU THÍCH CHỤP ẢNH
QUAY PHIM

activity_5

ĐAM MÊ VỚI NGÀNH
GIẢI TRÍ, QUẢNG CÁO

giang-vien-banner-2

ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO

giang-vien-1

PGS.TS. Trần Thế Phiệt

Trưởng Khoa Truyền thông - Trường Đại học Trưng Vương.

Giảng viên cao cấp Học viện Báo chí và Tuyên truyền

giang-vien-3

TS. Phạm Văn Thấu

Phó Trưởng Khoa Truyền thông - Trường Đại học Trưng Vương.

Nguyên trưởng khoa xuất bản - Học viện Báo chí và Tuyên truyền

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN - KHOA TRUYỀN THÔNG

PGS TS. Trần Thế Phiệt

Giảng viên cơ hữu chuyên ngành
Kinh nghiệm: 40 năm

TS. Phạm Văn Thấu

Giảng viên cơ hữu chuyên ngành
Kinh nghiệm: 35 năm

TS. Phan Ngọc Tú

Giảng viên cơ hữu
Kinh nghiệm: 34 năm

TS. Nguyễn Thị Hoàn

Giảng viên cơ hữu
Kinh nghiệm: 40 năm

ThS. Lê Thị Tần

Giảng viên cơ hữu
Kinh nghiệm: 35 năm

ThS. Phạm Văn Lương

Giảng viên cơ hữu
Kinh nghiệm: 10 năm

TS. Nguyễn Thu Hương

Giảng viên cơ hữu
Kinh nghiệm: 10 năm

TS. Đinh Văn Hường

Giảng viên thỉnh giảng (DK)
Kinh nghiệm: 31 năm

TS. Nguyễn Bá Sinh

Giảng viên cơ hữu chuyên ngành
Kinh nghiệm: 34 năm

TS. Nguyễn Thị Hồng

Giảng viên cơ hữu
Kinh nghiệm: 30 năm

TS. Nguyễn Sĩ Đại

Giảng viên cơ hữu chuyên ngành
Kinh nghiệm: 38 năm

ThS. Trần Thị Thái Phan

Giảng viên cơ hữu chuyên ngành
Kinh nghiệm: 35 năm

ThS. Nguyễn Thị Hương

Giảng viên cơ hữu chuyên ngành
Kinh nghiệm: 9 năm

ThS. Đinh Ngọc Lăng

Giảng viên cơ hữu chuyên ngành
Kinh nghiệm: 16 năm

ThS. Trần Hoàng Anh

Giảng viên cơ hữu chuyên ngành
Kinh nghiệm: 5 năm

ThS. Nguyễn Huyền Anh

Giảng viên cơ hữu chuyên ngành
Kinh nghiệm: 5 năm

ThS. Lê Thị Mai Sương

Giảng viên cơ hữu chuyên ngành
Kinh nghiệm: 5 năm

ThS. Roãn Thị Tâm

Giảng viên cơ hữu
Kinh nghiệm: 5 năm

PGS TS. Phạm Thành Dung

Giảng viên cơ hữu
Kinh nghiệm: 42 năm

TS. Đỗ Văn Dạo

Giảng viên cơ hữu
Kinh nghiệm: 20 năm

ThS. Trần Viết Dương

Giảng viên cơ hữu
Kinh nghiệm: 12 năm

TS. Nguyễn Hồng Bắc

Giảng viên cơ hữu
Kinh nghiệm: 32 năm

ThS. Đào Ngọc Thành

Giảng viên cơ hữu
Kinh nghiệm: 8 năm

TS. Nguyễn Xuân Kiên

Giảng viên cơ hữu
Kinh nghiệm: 27 năm

TS. Bùi Văn Tuấn

Giảng viên cơ hữu
Kinh nghiệm: 19 năm

ThS. Nguyễn Thị Thanh Thùy

Giảng viên cơ hữu
Kinh nghiệm: 5 năm

ThS. Nguyễn Thị Bích

Giảng viên cơ hữu
Kinh nghiệm: 18 năm

ThS. Lê Thị Thu Nga

Giảng viên cơ hữu
Kinh nghiệm: 15 năm

ThS. Nguyễn Việt Vĩnh

Giảng viên cơ hữu
Kinh nghiệm: 23 năm

ThS. Đào Nguyên Khôi

Giảng viên cơ hữu
Kinh nghiệm: 8 năm

ThS. Lê Thị Phương

Giảng viên cơ hữu
Kinh nghiệm: 9 năm

TS. Trần Minh Khương

Giảng viên cơ hữu
Kinh nghiệm: 12 năm

TS. Bành Quốc Tuấn

Giảng viên cơ hữu
Kinh nghiệm: 14 năm

ThS. Trần Ngọc Sơn

Giảng viên cơ hữu
Kinh nghiệm: 5 năm

ThS. Ngô Đức Anh

Giảng viên cơ hữu
Kinh nghiệm: 5 năm

TS. Phạm Hùng Việt

Giảng viên cơ hữu
Kinh nghiệm: 39 năm

ThS. Mai Thị Oanh

Giảng viên cơ hữu
Kinh nghiệm: 5 năm

TS. Phạm Thị Thu Huyền

Giảng viên thỉnh giảng (DK)
Kinh nghiệm: 13 năm

TS. Đỗ Thị Thu Hằng

Giảng viên thỉnh giảng (DK)
Kinh nghiệm: 24 năm

TS. Vũ Huyền Nga

Giảng viên thỉnh giảng (DK)
Kinh nghiệm: 18 năm

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA CỦA KHOA

ÔNG NGUYỄN DUY NINH

Tổng giám đốc khối dịch vụ Tập đoàn Hồ Gươm - Là doanh nhân, chủ đâu tư ở nhiều lĩnh vực như: Nông nghiệp, CNTT, BĐS và Giáo dục.

ThS. LÊ ĐẮC CHIẾN

Ông là nhà kinh tế, chủ đầu tư cho nhiều starup về lĩnh vực giáo dục - Chuyên gia cao cấp của Khoa Truyền thông.

ThS. NGUYỄN QUỐC TOẢN

Ông là chuyên gia trong lĩnh vực Khoa học - Công nghệ - Chuyên gia cao cấp của Khoa Truyền thông.

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ KHOA TRUYỀN THÔNG

CN. Nguyễn Thị Đức Hiền

Giáo vụ Khoa

ThS. Lê Đắc Tùng

Cán bộ phụ trách

CN. Bùi Kiều Oanh

Cán bộ phụ trách

KS. Nguyễn Đăng Hiếu

Cán bộ phụ trách