KHOA TRUYỀN THÔNG - ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG

Tin tổng hợp

Bộ GDĐT công bố phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025

Tin tức về Tuyển sinh ĐH và Kỳ thi THPT QG

Bộ GDĐT công bố phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 cơ bản giữ ổn định

Tin tức về Tuyển sinh ĐH và Kỳ thi THPT QG

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 cơ bản giữ ổn định