KHOA TRUYỀN THÔNG - ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG

Tin tổng hợp

Công bố lịch thi tốt nghiệp THPT 2024, diễn ra ngày 26-28/6

Tin tức về Tuyển sinh ĐH và Kỳ thi THPT QG

Công bố lịch thi tốt nghiệp THPT 2024, diễn ra ngày 26-28/6
Những điểm cần chú ý trong Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2024

Tin tức về Tuyển sinh ĐH và Kỳ thi THPT QG

Những điểm cần chú ý trong Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2024
Bộ GDĐT ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Tin tức về Tuyển sinh ĐH và Kỳ thi THPT QG

Bộ GDĐT ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2024